Last server records
Pro Nub

Map info

daza_arabblock
daza_arabblock ( Cosy-Climbing) 06.01.2014
Cosy-Climbing record seniug - 01:17.87

KZ-Rush record seniug - 01:22.24

Mapper  daza

Pro-record colcolx - 01:18.69

Nub-record PPC - 01:31.42 (34 cp / 1 gc)

Difficulty Easy

Length Short

Download map daza_arabblock (1,97 MB)
Installation instructions

Map Installation Guide

  1. Download map archive daza_arabblock.zip
  2. Unzip the archive in any convenient folder
  3. Open cstrike folder, which is located in the place of Counter-Strike installation. In case of Steam version the path looks like Steam\steamapps\common\Half-Life
  4. Copy all files from the folder, where you unzipped the archive, to cstrike folder according to the following table (if your system asks about replacing files, choose Copy and Replace):
maps/daza_arabblock.bsp>>maps/daza_arabblock.bsp
readme.txt>>readme.txt
sprites/spr1n/digits/blue8/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x0.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x1.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x2.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x3.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x4.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x5.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x6.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x7.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x8.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/x9.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/xcol.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/xcol.spr
sprites/spr1n/digits/blue8/xdot.spr>>sprites/spr1n/digits/blue8/xdot.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/CmdSeq.wc>>CmdSeq.wc
sprites/spr1n/digits/kzblt/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x10.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x10.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x11.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x11.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x2 (2).spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x2 (2).spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x3 (2).spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x3 (2).spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x9.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kzmad/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kzmad/x9.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/CmdSeq.wc>>CmdSeq.wc
sprites/spr1n/digits/kznum/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x9.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x9.spr
sprites/spr1n/flame.spr>>sprites/spr1n/flame.spr
sprites/spr1n/flare.spr>>sprites/spr1n/flare.spr
sprites/spr1n/kzblt/x0.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x0.spr
sprites/spr1n/kzblt/x1.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x1.spr
sprites/spr1n/kzblt/x2.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x2.spr
sprites/spr1n/kzblt/x3.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x3.spr
sprites/spr1n/kzblt/x4.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x4.spr
sprites/spr1n/kzblt/x5.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x5.spr
sprites/spr1n/kzblt/x6.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x6.spr
sprites/spr1n/kzblt/x7.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x7.spr
sprites/spr1n/kzblt/x8.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x8.spr
sprites/spr1n/kzblt/x9.spr>>sprites/spr1n/kzblt/x9.spr
sprites/spr1n/mapbyspr1n.spr>>sprites/spr1n/mapbyspr1n.spr
sprites/spr1n/sp_steam.spr>>sprites/spr1n/sp_steam.spr
sprites/spr1n/sp_steam2.spr>>sprites/spr1n/sp_steam2.spr
sprites/spr1n/sp_steam_p.spr>>sprites/spr1n/sp_steam_p.spr
sprites/spr1n/wsplash3.spr>>sprites/spr1n/wsplash3.spr
We don't know about shortcuts on this map

Community records

# Player Time Difference Date  
1 seniug 01:22.24   10.01.21
2 505 01:26.02 -00:03.78 11.05.20
3 zxcGHOULzxc 01:44.58 -00:22.34 01.04.20
4 tasi 01:49.44 -00:27.20 09.09.19
5 mishko 01:51.16 -00:28.92 20.03.21
6 avivVv 02:01.70 -00:39.46 04.12.22
7 DragKedja 02:03.70 -00:41.46 03.08.19
8 SL1kroL 02:04.13 -00:41.89 20.03.21
9 Player 02:14.48 -00:52.24 21.04.19
10 Devl1312 02:40.98 -01:18.74 17.12.20
# Player AA Time Date Weapon
1 colcolx 10aa 01:18.69 09.08.22
2 MEEL 10aa 01:22.99 16.04.19
3 rr 10aa 01:23.95 23.09.19
4 aLfers 10aa 01:24.02 23.09.19
5 charok 10aa 01:26.82 05.08.22
6 Penguin 10aa 01:28.46 10.01.19
7 DORA 10aa 01:29.34 25.07.20
8 SlasHeR 10aa 01:29.82 14.07.19
9 Hong10 10aa 01:32.14 08.01.21
10 assaldk 10aa 01:33.41 25.07.20
11 erdik 10aa 01:33.67 28.06.19
12 CoMeBaCK 10aa 01:34.69 25.07.20
13 [WS] 10aa 01:35.29 24.04.22
14 demontaj_ebalnika 10aa 01:35.44 16.04.19
15 Madcat 10aa 01:35.88 16.04.19
16 jobenz 10aa 01:37.60 28.03.19
17 PuKiS 10aa 01:38.51 21.08.21
18 pHEIL 10aa 01:39.60 28.03.19
19 snegg 10aa 01:39.78 16.12.20
20 Severely 10aa 01:39.99 16.05.19
21 bORN2MAKEPORN 10aa 01:40.36 16.04.19
22 q_p 10aa 01:41.12 24.12.21
23 gf97 10aa 01:41.57 27.07.20
24 FaL 10aa 01:41.70 03.04.20
25 aso 10aa 01:42.27 01.02.22
26 Pandemic 10aa 01:43.12 08.01.21
27 sook 10aa 01:43.62 16.04.19
28 Master_Me4a 10aa 01:43.66 16.05.19
29 stopban 10aa 01:43.89 08.01.21
30 Imbik 10aa 01:43.97 12.11.19
31 LoGic_#Kz-Baltic 10aa 01:44.00 18.02.21
32 zyllEE 10aa 01:44.53 28.02.21
33 ESWC_PACAN 10aa 01:44.79 05.08.22
34 Sk0WERZZS. 10aa 01:45.34 13.05.21
35 SL1kroL 10aa 01:45.44 08.01.21
36 oRR 10aa 01:45.55 16.04.19
37 noob 10aa 01:45.61 13.08.19
38 PlayFoRmE 10aa 01:45.77 16.05.19
39 Lifestealer+ 10aa 01:46.27 05.08.22
40 additional 10aa 01:47.65 28.03.19
41 axwell 10aa 01:48.11 25.07.20
42 kocm 10aa 01:48.54 25.05.21
43 back2basics 10aa 01:49.15 26.02.22
44 zmokiE 10aa 01:49.38 28.02.21
45 Jmuriq 10aa 01:49.42 15.02.22
46 gOldeNkz 10aa 01:49.66 25.07.20
47 tanyufka2123 10aa 01:49.82 24.12.21
48 Plajer 10aa 01:50.19 12.11.19
49 Spaetiem 10aa 01:50.33 08.01.21
50 doz 10aa 01:50.98 16.05.19
51 WERANCE 10aa 01:52.31 24.04.22
52 tester 10aa 01:52.61 10.05.22
53 RaGNaRokz.fail 10aa 01:52.87 25.07.20
54 Sixel^ 10aa 01:52.99 25.07.20
55 untu 10aa 01:53.16 15.02.22
56 ChKzN! 10aa 01:54.60 28.03.19
57 ernestik92 10aa 01:55.87 24.04.22
58 SkiBaBopBaDopBop 10aa 01:56.18 16.04.19
59 get_schmegt 10aa 01:56.43 28.06.19
60 el_sisi 10aa 01:56.48 15.02.22
61 NeffeX 10aa 01:57.01 28.03.19
62 Roseanne_Park. 10aa 01:57.27 29.01.19
63 Fullserver 10aa 01:57.52 05.08.22
64 taipan 10aa 01:58.04 05.08.21
65 neXt._insilio 10aa 01:58.21 24.04.22
66 estrom 10aa 01:59.32 28.03.19
67 hope 10aa 01:59.87 05.04.22
68 raol 10aa 01:59.89 15.02.22
69 Azzazello 10aa 02:00.07 25.07.20
70 mishko 10aa 02:00.24 08.01.21
71 Niclas0711 10aa 02:00.35 15.02.22
72 Boxes 10aa 02:00.45 19.06.22
73 23 10aa 02:00.63 21.08.21
74 zver 10aa 02:01.11 19.06.22
75 rapier 10aa 02:01.18 13.05.21
76 damn_why_shes_so_demonic 10aa 02:01.27 26.02.22
77 judas 10aa 02:01.50 08.01.21
78 abcdefg 10aa 02:01.58 23.09.19
79 NeZo 10aa 02:01.80 25.07.20
80 Sexpeare 10aa 02:01.81 05.08.22
81 tytvseyasno~ 10aa 02:02.55 16.05.19
82 gogi 10aa 02:02.58 12.04.22
83 Player 10aa 02:02.83 28.03.19
84 uhh 10aa 02:03.00 01.02.22
85 Uncle_Coffee_ 10aa 02:03.49 10.01.19
86 flajok 10aa 02:03.49 25.07.20
87 trololo 10aa 02:04.01 28.06.19
88 BarnabusWizardcock 10aa 02:04.43 28.06.19
89 Abbakka 10aa 02:04.79 26.02.22
90 dark69 10aa 02:04.79 13.11.21
91 Devl1312 10aa 02:04.83 28.02.21
92 Schwibbleglibblekind 10aa 02:05.63 08.01.21
93 kmz 10aa 02:05.66 12.08.21
94 bossyftw 10aa 02:06.00 01.02.22
95 da_on_takoy 10aa 02:06.98 25.07.20
96 mvxtip 10aa 02:07.12 16.04.19
97 Pristorius 10aa 02:07.87 05.10.22
98 n_o_b_o_d_y 10aa 02:08.30 23.09.19
99 locodoco 10aa 02:08.93 09.09.19
100 artem671games 10aa 02:09.67 18.02.21
101 CumaliReizLegend 10aa 02:10.05 01.02.22
102 WHOre 10aa 02:10.46 05.08.22
103 SShooolD 10aa 02:11.28 31.05.19
104 z1ka 10aa 02:11.37 12.12.20
105 uNhl 10aa 02:11.51 13.05.21
106 asdaw 10aa 02:12.83 28.02.21
107 ChooKy 10aa 02:12.88 23.09.19
108 DragKedja 10aa 02:13.09 23.07.19
109 monowii 10aa 02:13.18 08.01.21
110 angel308042905 10aa 02:13.53 18.02.21
111 maronny 10aa 02:13.77 13.08.19
112 slow 10aa 02:13.98 13.08.19
113 NecroDatz 10aa 02:14.56 18.02.21
114 BoogY 10aa 02:14.88 08.01.21
115 RichTheUglySock 10aa 02:15.33 15.02.22
116 maN1aK 10aa 02:15.33 13.11.21
117 不提升自己就诋毁他人 10aa 02:15.61 04.04.21
118 _blank_ 10aa 02:16.87 24.04.22
119 niken 10aa 02:17.25 27.02.21
120 No_id 10aa 02:18.28 28.06.19
121 Bu3T 10aa 02:18.47 28.03.19
122 talantt 10aa 02:18.56 02.11.21
123 avivVv 10aa 02:18.94 16.12.20
124 mnozim_i_delim_sa_nulom 100aa 02:19.39 06.08.22
125 mistik 10aa 02:19.51 27.03.20
126 Okazys 10aa 02:19.68 27.10.20
127 Latgalc 10aa 02:19.86 08.01.21
128 Charisma 10aa 02:19.90 24.04.22
129 Gorbachev_x 10aa 02:20.31 05.10.22
130 1ne 10aa 02:20.54 18.02.21
131 VErzuZ 10aa 02:20.94 01.02.22
132 JustDoItT 10aa 02:21.53 31.07.21
133 al2bjbfjlrh 10aa 02:21.66 24.04.22
134 phayzeeVW 10aa 02:21.82 04.10.22
135 browns 10aa 02:21.82 25.07.20
136 glzor 10aa 02:21.84 15.02.22
137 Stryker 10aa 02:21.93 05.08.22
138 Dzonee 100aa 02:22.36 24.10.22
139 OverjoyedBrass 10aa 02:22.51 20.04.22
140 Mozart 100aa 02:23.20 05.10.22
141 Qicg 10aa 02:23.97 18.01.21
142 ЕБАТЕЛЬ504 10aa 02:24.12 13.08.19
143 walkthedog 10aa 02:24.85 18.02.21
144 snjey 10aa 02:24.95 16.05.19
145 Luc_Bjump 10aa 02:25.08 24.12.21
146 say 10aa 02:25.11 23.07.19
147 kacko 10aa 02:25.17 08.01.21
148 10 10aa 02:25.28 04.04.22
149 TimcHe_kz-albania 10aa 02:25.37 18.02.21
150 EcLiPSe 10aa 02:25.77 05.08.22
151 inj3ct0r. 10aa 02:26.27 13.08.19
152 _RCWZX 10aa 02:26.71 01.02.22
153 QuaD 10aa 02:26.72 13.08.19
154 EVilGENIUS 10aa 02:27.00 23.09.19
155 Gelions 10aa 02:28.05 01.02.22
156 donnet 10aa 02:28.43 24.12.21
157 FazLa 10aa 02:28.62 12.04.22
158 t3d 10aa 02:30.49 13.11.21
159 estonec 10aa 02:30.90 10.01.19
160 sk8m8 10aa 02:31.06 18.02.21
161 mrazota 10aa 02:31.48 23.09.19
162 gangnam_style 10aa 02:31.92 12.12.20
163 Hadi 10aa 02:32.94 08.01.21
164 Tu4Ka 10aa 02:33.58 18.02.21
165 siNtez 10aa 02:33.67 13.11.21
166 gidozepam 10aa 02:34.11 16.05.19
167 TyIIIkA 10aa 02:34.93 13.11.21
168 americanezzz 10aa 02:34.99 05.08.21
169 pop_bob 10aa 02:35.03 05.08.22
170 sAnd 10aa 02:35.21 04.09.20
171 sp[) 10aa 02:35.26 27.02.21
172 shine 10aa 02:35.34 08.01.21
173 na4 10aa 02:35.37 13.08.19
174 nokia 10aa 02:35.84 18.02.21
175 brsk 10aa 02:36.04 22.09.22
176 Korben_Dallas 10aa 02:37.41 15.02.22
177 k1ever 10aa 02:37.58 28.03.19
178 FrX 10aa 02:37.93 12.02.21
179 CyberClown666 10aa 02:38.33 28.02.21
180 Roj 10aa 02:38.57 12.12.20
181 W1nS 10aa 02:38.60 23.07.19
182 Severus 10aa 02:38.69 28.03.19
183 Boris228 10aa 02:39.42 16.04.19
184 AKB 10aa 02:39.95 18.02.21
185 Mr._Genius 10aa 02:40.56 26.02.22
186 Hm- 10aa 02:40.95 18.12.21
187 Dzonee 10aa 02:41.09 24.10.22
188 Player 10aa 02:41.21 01.02.22
189 T1P 10aa 02:41.27 17.04.22
190 eet 10aa 02:41.31 21.08.21
191 midzi 10aa 02:41.88 05.04.22
192 S. 10aa 02:41.89 07.01.19
193 Maciek 10aa 02:42.04 21.08.21
194 Seth 10aa 02:43.04 22.05.20
195 LoLk2 10aa 02:43.08 05.03.21
196 ufqvar 10aa 02:43.66 15.02.22
197 mnozim_i_delim_sa_nulom 10aa 02:44.30 18.02.21
198 MART 10aa 02:44.72 24.04.22
199 MamBonen 10aa 02:45.42 18.02.21
200 valikhhh 10aa 02:45.94 28.03.19
201 awaq 10aa 02:46.36 16.04.19
202 Sddz 10aa 02:47.03 24.12.21
203 pwned 10aa 02:48.05 13.08.19
204 Nutella 10aa 02:49.20 16.04.19
205 bluntsfromthecrypt 10aa 02:49.70 25.07.20
206 kokccc 10aa 02:50.00 18.01.22
207 Acubens 10aa 02:50.23 23.07.19
208 Farmer 10aa 02:50.64 05.08.22
209 Gorbachev_x 100aa 02:51.02 05.10.22
210 g0su 10aa 02:51.48 16.04.19
211 frej1337 10aa 02:51.58 24.04.22
212 gogi 100aa 02:51.81 24.10.22
213 E1EMENTCORE 10aa 02:52.00 22.06.19
214 lowpark 10aa 02:52.55 28.06.19
215 Lineage 10aa 02:52.77 17.08.21
216 Mozart 10aa 02:54.70 05.10.22
217 tekk 10aa 02:54.80 26.02.22
218 CBuHb9 10aa 02:55.34 18.02.21
219 josky 10aa 02:55.43 15.02.22
220 tvoi_zhirnii_povelitel 10aa 02:56.56 18.09.19
221 Спинда 10aa 02:56.69 31.05.19
222 asmo 10aa 02:57.84 08.01.21
223 ReXXaR1 10aa 02:59.17 01.02.22
224 He_ToT_kTo_6blJl_PaHwE 10aa 02:59.26 27.02.21
225 Shinzo 10aa 02:59.53 15.11.20
226 qwdee 10aa 02:59.91 05.04.22
227 r33d 10aa 02:59.96 24.12.21
228 Ripzu 10aa 03:00.02 26.08.21
229 cmaster 10aa 03:00.91 28.02.21
230 乂_a_Ó_ﮐ 10aa 03:01.13 23.09.19
231 arow 10aa 03:02.21 26.02.22
232 A.A 10aa 03:02.78 13.05.21
233 Masljonok 10aa 03:03.00 16.05.19
234 ACID_THUNDER 10aa 03:03.59 18.02.21
235 PoweR 10aa 03:04.95 23.09.19
236 Maus 10aa 03:05.06 26.02.22
237 Stryker 10aa 03:05.51 05.03.21
238 AvAl0N 10aa 03:05.84 18.02.21
239 B2U 10aa 03:07.65 13.11.21
240 wwewqw 10aa 03:07.75 26.02.22
241 serialchilla 10aa 03:08.54 04.04.21
242 php_echo_Hello_World_ 10aa 03:10.00 16.04.19
243 Rainy_Day 10aa 03:10.09 23.09.19
244 [E ]_Tead 10aa 03:12.76 18.02.21
245 Darling 10aa 03:13.53 18.09.19
246 Boni 10aa 03:15.99 23.09.19
247 saitama 10aa 03:16.48 05.04.22
248 @realJoeBiden 10aa 03:17.27 16.12.20
249 t3sla 10aa 03:19.06 28.06.19
250 keeza 10aa 03:21.19 15.02.22
251 slovaed 10aa 03:23.73 28.03.19
252 £¥ 10aa 03:27.65 01.02.22
253 HELLBOUND 10aa 03:28.17 24.04.22
254 roych 10aa 03:29.88 21.08.21
255 TRENTCANTRELLE 10aa 03:30.29 18.02.19
256 cstrike 10aa 03:30.50 13.08.19
257 cenzura 10aa 03:35.05 23.09.19
258 [D]Blood_C 10aa 03:35.88 23.07.19
259 clonazepam 10aa 03:36.86 01.02.22
260 40fps 10aa 03:38.00 08.01.21
261 abubas 10aa 03:39.58 02.06.21
262 vutramen 10aa 03:40.30 01.02.22
263 Mirnaya 10aa 03:44.02 03.11.21
264 Rachel 10aa 03:47.06 24.04.22
265 greatbeast666 10aa 03:52.09 13.05.21
266 bayacca 10aa 03:53.03 22.06.22
267 REVENGE 10aa 03:57.07 03.11.21
268 4ChD 10aa 04:05.13 05.08.21
269 shraga 10aa 04:06.11 10.09.20
270 thisObedience 10aa 04:06.33 23.09.19
271 fudd 10aa 04:06.77 27.02.21
272 SVE_SAM_IZGUBIjO 10aa 04:09.10 05.04.22
273 _-DaMiUrGe_Gamer-_ 10aa 04:26.91 26.02.22
274 cspater 10aa 04:36.08 04.04.22
275 withoutmodel 10aa 04:44.96 16.05.19
276 Dodik 10aa 04:45.24 22.06.19
277 KYRIOSALOULOU 10aa 04:58.75 01.01.22
278 majcel 10aa 05:20.62 13.08.19
279 ReNNeR 10aa 05:29.29 04.04.22
280 Faite 10aa 05:30.15 29.10.19
# Player AA Time Date Weapon
1 chmod 10aa 02:12.49 05.08.22
# Player AA Time Date Weapon
1 back2basics 10aa 02:11.60 24.04.22
2 MART 10aa 02:26.00 24.04.22
3 _blank_ 10aa 03:54.43 24.04.22
# Player AA Time Date Weapon CP GC
1 PPC 10aa 01:31.42 15.02.22 34 1
2 DORA 10aa 01:32.16 25.07.20 11 1
3 Tama 10aa 01:32.36 05.08.22 34 2
4 rr 10aa 01:32.68 23.09.19 39 4
5 charok 10aa 01:33.66 05.08.22 31 1
6 [WS] 10aa 01:35.69 26.02.22 20 3
7 Madcat 10aa 01:36.92 16.04.19 41 1
8 DeratS 10aa 01:37.46 24.04.22 23 1
9 `RaZzoX 10aa 01:39.17 01.02.22 35 1
10 rapier 10aa 01:40.75 08.01.21 28 1
11 artem671games 10aa 01:41.53 15.02.22 45 4
12 bORN2MAKEPORN 10aa 01:42.94 16.04.19 28 2
13 PlayFoRmE 10aa 01:43.50 16.05.19 41 2
14 Pandemic 10aa 01:43.83 08.01.21 13 2
15 sperik` 10aa 01:44.95 16.04.19 52 5
16 Pandemic 10aa 01:45.28 23.09.19 33 1
17 stopban 10aa 01:46.34 08.01.21 46 4
18 Aimer 10aa 01:49.78 21.08.21 37 3
19 Master_Me4a 10aa 01:49.79 16.05.19 46 3
20 tanyufka2123 10aa 01:50.05 24.12.21 36 1
21 lampoviyASd 10aa 01:50.31 17.04.22 62 8
22 j7omG 10aa 01:52.88 28.06.19 26 8
23 Sly 10aa 01:53.47 21.08.21 48 5
24 chmod 10aa 01:54.10 05.08.22 43 2
25 rck 10aa 01:54.56 16.04.19 44 6
26 aso 10aa 01:55.39 01.02.22 36 3
27 GaZda^DekI 10aa 01:55.54 28.02.21 55 7
28 Abbakka 10aa 01:55.71 26.02.22 48 6
29 Penguin 10aa 01:57.80 10.01.19 34 10
30 NeZo 10aa 01:58.00 28.03.19 66 4
31 b 10aa 01:58.10 24.04.22 58 4
32 xenge 10aa 01:58.68 26.02.22 63 5
33 Masljonok 10aa 02:00.22 16.05.19 57 6
34 HaMMa 10aa 02:00.29 24.04.22 30 10
35 HELLBOUND 10aa 02:01.48 24.04.22 59 3
36 Chichin 10aa 02:01.96 28.06.19 61 2
37 asdaw 10aa 02:02.61 28.02.21 44 4
38 reflx 10aa 02:03.02 28.03.19 51 8
39 taipan 10aa 02:03.75 05.08.21 45 4
40 ChooKy 10aa 02:04.19 05.08.21 45 3
41 Zeskullz 10aa 02:04.25 26.02.22 59 8
42 1ne 10aa 02:04.42 18.02.21 57 6
43 katty 10aa 02:04.60 04.04.21 70 1
44 Devl1312 10aa 02:05.27 28.02.21 65 2
45 Sixel^ 10aa 02:05.56 25.07.20 59 5
46 sook 10aa 02:05.80 16.04.19 46 5
47 Bomj_Kolyadun 10aa 02:05.92 28.03.19 57 3
48 lowpark 10aa 02:07.22 28.06.19 55 7
49 Korben_Dallas 10aa 02:07.58 15.02.22 62 8
50 Juice 10aa 02:07.72 28.03.19 9 3
51 TimcHe_kz-albania 10aa 02:08.38 18.02.21 36 3
52 Imbik 10aa 02:09.07 12.11.19 52 8
53 dimaRIC 10aa 02:09.55 16.04.19 56 4
54 martin 10aa 02:10.76 05.10.22 53 7
55 mishko 10aa 02:11.42 08.01.21 79 1
56 GATEKEEPER 10aa 02:13.20 05.10.22 56 3
57 robo 10aa 02:13.46 18.02.21 40 7
58 additional 10aa 02:13.76 28.03.19 55 9
59 dropzone 10aa 02:14.73 23.09.19 118 14
60 Gorbachev_x 100aa 02:14.79 05.10.22 48 8
61 Speedwagoon 10aa 02:15.11 15.02.22 52 5
62 dAREALZYX 10aa 02:15.41 08.01.21 60 9
63 mnozim_i_delim_sa_nulom 10aa 02:15.48 18.02.21 39 2
64 reps_for_CALUM_3 10aa 02:15.73 17.04.22 57 5
65 pepi 10aa 02:16.66 12.12.20 49 11
66 php_echo_Hello_World_ 10aa 02:16.81 16.04.19 57 1
67 cadence 10aa 02:17.29 28.06.19 77 3
68 gOldeNkz 10aa 02:17.58 25.07.20 65 7
69 oz 10aa 02:18.33 16.05.19 63 7
70 KaHapeuKa.brn 10aa 02:18.54 07.11.22 69 12
71 LeOOO 10aa 02:18.62 25.07.20 36 7
72 assaldk 10aa 02:18.88 25.07.20 5 4
73 junglemain 10aa 02:18.94 26.02.22 49 7
74 chiba 10aa 02:21.29 15.01.21 59 13
75 x7cn 10aa 02:22.28 25.07.20 32 3
76 ZIRO 10aa 02:23.45 24.04.22 77 12
77 maronny 10aa 02:26.23 13.08.19 48 4
78 je.bowu_grm. 10aa 02:26.25 13.08.19 68 4
79 zmokiE 10aa 02:26.89 25.07.20 40 6
80 ed 10aa 02:28.29 27.07.20 61 9
81 Fullserver 10aa 02:28.53 05.08.22 16 5
82 BarnabusWizardcock 10aa 02:28.71 16.04.19 22 3
83 gidozepam 10aa 02:29.80 16.05.19 61 7
84 tekk 10aa 02:30.87 26.02.22 16 3
85 dark69 10aa 02:31.64 13.11.21 74 20
86 MANIOLOOO 10aa 02:32.08 13.08.19 27 12
87 BoogY 10aa 02:32.41 08.01.21 50 10
88 get_schmegt 10aa 02:32.49 28.06.19 20 5
89 GALAVADRAKONA 10aa 02:33.01 21.03.20 72 11
90 rumitos 10aa 02:33.40 26.02.22 21 6
91 csm_PreFect 10aa 02:34.05 23.09.19 55 6
92 mad 10aa 02:34.19 04.04.22 21 9
93 Gorbachev_x 10aa 02:34.84 25.07.20 43 12
94 Zbigniew_Smietana 10aa 02:35.20 15.02.22 16 2
95 LOST_IN_MY_MIND 10aa 02:35.20 28.06.19 70 14
96 pickUP 10aa 02:35.61 28.06.19 41 11
97 K_P_A_C_U_B_O 10aa 02:36.46 16.04.19 49 15
98 ufqvar 10aa 02:37.16 01.02.22 71 11
99 LSDance 10aa 02:37.19 26.02.22 61 6
100 Prestige 10aa 02:37.31 13.08.19 51 17
101 [D]Blood_C 10aa 02:37.44 23.07.19 54 14
102 DYALITE 10aa 02:37.48 24.04.22 81 18
103 WERANCE 10aa 02:38.06 16.05.19 79 14
104 aikko 10aa 02:38.26 28.02.21 23 9
105 walkthedog 10aa 02:38.29 18.02.21 68 4
106 .empty 10aa 02:39.08 05.10.22 74 10
107 uNhl 10aa 02:39.22 13.05.21 42 11
108 Tu4Ka 10aa 02:39.39 18.02.21 61 11
109 mvxtip 10aa 02:39.52 28.03.19 71 16
110 16.Nobody 100aa 02:39.52 15.09.22 68 3
111 nobody_cares- 10aa 02:39.79 13.05.21 70 11
112 goshopileto 10aa 02:39.94 13.05.21 58 19
113 SUBSCRIBE_TO_AMEY_YT 10aa 02:40.22 05.08.22 32 12
114 bara_lekina 10aa 02:40.48 16.05.19 50 15
115 squirt_(dal_dal_ywel) 10aa 02:41.30 23.09.19 50 13
116 mTw___WizarDx_OяЋ 10aa 02:42.37 01.02.22 67 10
117 16.Nobody 10aa 02:42.94 21.08.21 62 8
118 EcLiPSe 10aa 02:43.48 05.08.22 65 7
119 browns 10aa 02:44.00 25.07.20 41 11
120 saitama 10aa 02:44.25 24.04.22 62 11
121 kloaka 10aa 02:46.18 21.08.21 63 8
122 Andris 10aa 02:46.90 05.08.21 73 13
123 LosAngeles^ 10aa 02:47.26 12.11.19 93 16
124 brsk 10aa 02:48.40 25.07.20 51 17
125 gangnam_style 10aa 02:48.59 12.12.20 58 8
126 loop 10aa 02:49.26 28.02.21 19 5
127 mibr-nak 10aa 02:50.74 12.04.22 1 1
128 Player 10aa 02:51.23 13.05.21 66 9
129 k1ever 10aa 02:52.29 28.03.19 69 15
130 I_Cant_Hate_You 10aa 02:53.44 18.02.21 71 15
131 No_id 10aa 02:53.53 13.08.19 56 16
132 ernestik 10aa 02:54.32 21.03.20 68 14
133 sk8m8 10aa 02:55.72 18.02.21 51 9
134 DOGgggg 10aa 02:55.81 16.05.19 62 10
135 nessabe 10aa 02:56.74 28.06.19 3 3
136 vladimirskiy_central 10aa 02:56.80 13.08.19 64 18
137 Mr._Genius 10aa 02:57.55 26.02.22 57 8
138 Akronix 10aa 02:58.55 05.10.22 46 17
139 withoutmodel 10aa 02:58.67 16.05.19 37 5
140 KpacuBo 10aa 02:58.70 16.05.19 59 15
141 人菜癮又大 10aa 02:58.94 23.07.19 55 10
142 max 10aa 02:59.00 28.06.19 42 7
143 asmo 10aa 02:59.16 08.01.21 50 13
144 Freyzer 10aa 02:59.73 05.04.22 41 14
145 incorrect_nick 10aa 02:59.99 04.04.22 57 15
146 BossOfTheGym 10aa 03:00.65 08.01.21 61 18
147 unskillable 10aa 03:01.09 08.06.22 61 12
148 thisObedience 10aa 03:01.16 23.09.19 63 17
149 EVilGENIUS 10aa 03:01.31 23.09.19 38 2
150 Vasudeva 10aa 03:02.67 18.02.21 4 2
151 QuaD 10aa 03:06.05 13.08.19 48 29
152 Presive 10aa 03:06.33 13.08.19 45 12
153 Farmer 10aa 03:06.66 04.04.22 39 16
154 g0su 10aa 03:07.41 16.04.19 57 14
155 Roseanne_Park. 10aa 03:07.95 29.01.19 54 13
156 muse 10aa 03:09.15 12.04.22 62 10
157 Player 10aa 03:09.62 01.02.22 112 23
158 fat_bastard 10aa 03:09.75 05.08.22 6 2
159 asdfg_[A] 10aa 03:12.16 24.04.22 35 5
160 SABAKA 10aa 03:12.17 28.02.21 66 5
161 mumu 10aa 03:13.78 26.02.22 85 19
162 _AnGeL_ 10aa 03:14.16 18.09.19 87 10
163 uncasual_in_mollyz 10aa 03:14.17 16.05.19 48 16
164 Sophia``` 10aa 03:14.51 21.03.20 21 6
165 InVite^^ 10aa 03:15.77 28.06.19 74 13
166 KAMblP<kzmod> [JR] 10aa 03:15.87 12.04.22 60 17
167 berserker 10aa 03:17.44 27.07.20 46 25
168 Gelions 10aa 03:17.45 28.02.21 78 17
169 shade 10aa 03:20.82 01.02.22 13 8
170 Vitasik 10aa 03:22.28 18.09.19 31 19
171 B2U 10aa 03:22.56 25.07.20 15 6
172 NEO 10aa 03:23.14 24.04.22 65 12
173 AvAl0N 10aa 03:25.09 16.12.20 64 34
174 FESS_DNO_DNA_-_NE_VIDNO_VODU 10aa 03:26.64 07.01.19 38 14
175 Realing 10aa 03:27.05 05.10.22 86 18
176 gggggggg 10aa 03:27.99 27.07.20 73 28
177 I$pAr1K 10aa 03:28.25 24.04.22 26 4
178 Superbongman_III. 10aa 03:29.56 15.02.22 74 16
179 tvoi_zhirnii_povelitel 10aa 03:29.61 31.05.19 27 5
180 tiNt 10aa 03:30.25 05.10.22 10 5
181 Yunik 10aa 03:31.10 13.11.21 41 16
182 kacko 10aa 03:32.85 08.01.21 15 9
183 Gonta 10aa 03:34.60 26.02.22 52 23
184 `AvAl0N 10aa 03:34.72 08.01.21 77 16
185 GAY 10aa 03:34.78 21.03.20 90 23
186 slovaed 10aa 03:35.15 28.03.19 10 3
187 lucky_maan 10aa 03:35.51 15.02.22 31 17
188 @lex_163 10aa 03:37.66 21.03.20 22 2
189 upqrtr 10aa 03:38.40 28.03.19 25 8
190 sobaki 10aa 03:39.59 23.07.19 50 13
191 I_Mistake_I 10aa 03:40.29 05.08.21 50 7
192 Murderes46 10aa 03:41.22 28.03.19 22 14
193 SxJ^Jumbo 10aa 03:41.96 24.04.22 40 17
194 Movs 10aa 03:42.66 23.07.19 98 21
195 [E ]_Tead 10aa 03:43.85 18.02.21 47 8
196 BlackSalamiGR 10aa 03:44.75 16.04.19 34 12
197 eFF__test1 10aa 03:46.39 07.01.19 92 40
198 Fortuna-Ma1jer! 10aa 03:50.95 15.02.22 39 13
199 qwdee 10aa 03:51.19 05.04.22 10 1
200 Archi 10aa 03:55.61 16.05.19 11 12
201 boogie 10aa 03:58.75 28.06.19 74 16
202 arow 10aa 04:00.35 26.02.22 23 16
203 Elaijah 10aa 04:03.53 26.02.22 21 6
204 unnamed 10aa 04:08.14 23.09.19 67 26
205 Pashkevi4. 10aa 04:12.10 28.03.19 23 10
206 NPC 10aa 04:14.53 12.04.22 56 21
207 freeZz 10aa 04:16.51 24.04.22 41 35
208 Mirnaya 10aa 04:21.60 16.05.19 50 13
209 sly_clum 10aa 04:41.42 08.01.21 40 20
210 TpunaHyJI_3a_rJIa3a 10aa 05:09.95 16.05.19 27 8
211 RaveGirl 10aa 05:19.12 22.06.22 60 19
212 Nichindplay 10aa 05:24.28 16.05.19 69 20
213 REVENGE 10aa 05:40.50 03.11.21 16 3
214 PoweR 10aa 06:03.84 23.09.19 54 96
215 SIUE 10aa 06:23.36 04.04.22 24 16
216 адский_дрочила 10aa 07:03.00 16.04.19 51 55
217 CTC 10aa 07:10.68 18.02.21 39 39
218 Player 10aa 07:20.72 16.04.19 59 40
# Player AA Time Date Weapon CP GC
1 Player 10aa 02:31.43 01.02.22 92 7
# Player AA Time Date Weapon CP GC
1 Tama 10aa 02:17.79 05.08.22 54 11
2 DeratS 10aa 02:18.13 24.04.22 44 11
3 GoodBeetle 10aa 03:02.50 28.06.19 49 16
4 b8 10aa 04:03.97 28.02.21 59 34
5 frej1337 10aa 04:58.77 24.04.22 59 50

Other maps with same difficulty

Other maps from Cosy-Climbing

Other maps from mapper daza